Move har en större potential

Sony PlayStation har utvecklat spelkonsolen Move för kunna ta upp jakten med Xbox 360s samt och Wiis motsvarigheter i Kinect och WiiMote. Det ligger mer till hands att jämföra Playstation Move med Wiimote eftersom konsolen är en mer stavliknande apparat som du håller och rör med handen medan detta ger utslag på skärmen. Även om PlayStations Move-konsol funnits på marknaden i några år har vi med största sannolikhet inte sett dess fulla potential.

Sony hoppas på mer

Utvecklaren Sony är övertygade om att Move skall kunna prestera mycket bättre på marknaden för spelkonsoler. Även om Move sålt i miljontals exemplar utgör det bara en bråkdel av försäljningen för Kinect och Wii. Fortsättningsvis kommer Sony att satsa ännu mer pengar på att lansera konsolen hårdare. Framförallt kommer de att fortsätta att försöka hitta de rätta speltitlarna så att användarna kan åtnjuta den fantastiska spelkänsla som konsolen besitter. Potentialen är stor och Sony hoppas sannerligen på att folk skall börja inse detta.

Rätt budskap och rätt spel

Det är viktigt att förstå att både Move och Kinect inte är så kallade primärkonsoler. De är helt enkelt ett extra tillbehör som kräver en plattform. En plattformstillverkare må ha utvecklat en fantastisk spelkonsol men sedan hänger mycket på hur den anpassar sig till själva huvudenheten och det spelutbud som finns. I Sonys fall anser företaget att budskapet möjligen inte nått den breda folkmassan ännu.Movekonsolen är en fantastisk teknologi om den används till rätt sorts spel. I ett tidigt skede var det sportspelen som attraherade användare. På senare tid har de så kallade first-person shooter spelen fått ett starkare fäste hos Movekonsolen. Några titlar som kan nämnas är Killzone-serien, Resitance och Reloaded.